[KPOP X-MAS DAY IN PUBLIC] [9MEMBERS] TWICE “I CAN’T STOP ME” Dance Cover by JT Crew From VietNam

(*)Music:TWICE “I CAN’T STOP ME” (*)Fanpage 1: https://www.facebook.com/juntocrew (*)Fanpage 2: https://www.facebook.com/vudoanjt (*)New Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjDyOdxPRPyyn4W-n9E5f6w (*)Tiktok: https://vt.tiktok.com/kUXRQ1/ (*)Hotline: 0336016700 Thuê trang phục biểu diễn tại: https://www.facebook.com/trangphucbieudienJoy/ Liên hệ biểu diễn, biên đạo, quảng cáo, dạy nhảy khu vực Hà Nội: 0336016700…

[KPOP X-MAS DAY IN PUBLIC] [9MEMBERS] TWICE "I CAN'T STOP ME" Dance Cover by JT Crew From VietNam

Source

0
(0)

(*)Music:TWICE “I CAN’T STOP ME”
(*)Fanpage 1: https://www.facebook.com/juntocrew
(*)Fanpage 2: https://www.facebook.com/vudoanjt
(*)New Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjDyOdxPRPyyn4W-n9E5f6w
(*)Tiktok: https://vt.tiktok.com/kUXRQ1/
(*)Hotline: 0336016700
Thuê trang phục biểu diễn tại: https://www.facebook.com/trangphucbieudienJoy/
Liên hệ biểu diễn, biên đạo, quảng cáo, dạy nhảy khu vực Hà Nội: 0336016700 (Fb: Nguyễn Hữu Nam)

#JTCrew #KpopInPublic #ICantStopMe

0 / 5. 0